Da soknepresten i Sollia fikk avskjed i nåde

Publisert 07.02.2018 07:00
Leif Trønnes nedi Atndalen har stor interesse av å studere gammelt stoff fra Sollia og Atndalen. Han har bl.a. samlet avisutklipp fra den noe betente saken da sognepresten i Sollia i 1934, Hans Egede Nissen, fikk avskjed i nåde og 4500 kr. i årlig pensjon. Det var daværende ordfører og samtidig formann i menighetsrådet i Sollia, Olav Knutson,  som først fremmet en anmodning til deåpartementet om bli kvitt sognepresten.

Bakgrunn
Hans Egede Nissen kom som prest til Sollia i 1927 etter at Carl Jacob Catrinius Lassen hadde fratrått som sogneprest i 1920. Stillingen ble for ei tid stående ubesatt. Han begynte sin prestegjerning i  1925.
Fra Sollia 1 finner vi dette:
Hans Egede Nissen kom fre en kjent prestefamilie der foreldrene bl.a. drev barnehjem for foreldreløse og "forkomne" barn. Han deltok aktivt i tidas politiske debatt og var mye brukt som foredragsholder. Han hadde i den forbindelsenet års tjenestefri fra embedet som sogneprest. Han syntes at befolkningen i Sollia ikke hadde den ønskelige sans for det som hørte Guds rike til, og at Sollia dermed ikke byr gode kår for prestetjeneste.

Mye å sette fingeren på
Men etter hvert var det ikke lite bygdefolket hadde å sette fingeren på når det gjaldt måten Egede Nissen beskikket sitt embede på, noe som til slutt resultaerte i at bygdas sogneprest ble avskjediget.
Les denne spesielle  historia her.

Bilde: Faksimile fra Sollia 1
Kilde: Leif Trønnes

H.S.