Dagny på en onsdag: Om bureisingsbruket Haugland - del 1

Publisert 08.01.2020 06:00
1-19 1003 Dagny Røstum Voll ØstlendingenDagny på en onsdag - del 1/5
Sollia.net presenterer her en serie Dagny på en onsdag der vi har fått tillatelse til å gjengi Dagny Voll f. Haugland sin orientering om bureisingsbruket Haugland. Denne holdt Dagny under bureisingsvandringa i Ytterdalen på fredag formiddag under Fossedagene 2019.1-313630-002
Om bureisingsbruket Haugland:
BUREISEREN var min bestefar - Olav Knutson.

Han ble født på Røstum i 1885. Foreldrene Ahne og Knut Amundsen Lien bodde der som inderster til de i 1894 flyttet til Dalbakken som var en husmannsplass under Solligarden.  De disponerte ikke jordvegen der de første 20 år, men i 1914 ble Dalbakken og setra på Gammelsetra skilt ut fra Solligarden og solgt til Knut Amundsen Lien.

Bestefar Olav var eldst av de tre guttene til Ahne og Knut. Etter folkeskole og amtsskole, gikk han underoffisersskolen i Halden, og var ferdig der i 1906. Som sersjant tjenestegjorde han fra 1911 til 1929, de siste femten årene noen uker årlig ved Østerdals bataljon.

Først på 1900-tallet kom det ei ny bølge av utvandring til Amerika, og det var helst unge og arbeidsføre personer fra bygdene som reiste. Det ble etter hvert et nasjonalt problem at bygdene ble tappet for ungdom. For å motvirke dette ble det gitt støtte og oppmuntring til bureising her i landet.

For bestefar sin del var det ikke aktuelt å emigrere sjøl om den yngre broren Amund hadde reist til Amerika i 1905. Bestefar ønsket å bli i Sollia og bygge seg sin egen gard.

I 1913 kjøpte han ca. 35 mål dyrkingsjord av Arthur Mathiesen & Co. som den gang eide Solligarden. Noen år senere kjøpte han ca. 50 mål tilleggsjord. Bureisingsbruket ble sikret beiterett i forbindelse med eierskiftet i Solligarden i 1923.

Mesteparten av det første området som bestefar fikk kjøpt, besto av tung og vassjuk myr med granskog. Med den tidas redskap – øks og sag, hakke, spade og spett - gikk han i gang med rydding og bygging av en ny gard.

1-313630 DagnyI romjula 1913 giftet han seg med Dagny Haugland f. 1888 fra Drangedal i Telemark.
De hadde truffet hverandre på en fest i BUL i 1908. Bestefar hadde da tjeneste i Garden. De flyttet til Sollia etter nyttår i 1914.

Bestemor og bestefar fikk tre barn: Magnhild f. 1914, Knut f. 1919 og Arne f. 1923.

For at bestemor skulle «kjenne seg mer heime», ga bestefar det nye bruket navnet Haugland etter hemgarden hennes i Telemark.

D.V.