Dagny på en onsdag: Om bureisingsbruket Haugland - del 5

Publisert 19.02.2020 21:07
1-19 1003 Dagny Røstum Voll ØstlendingenDagny på en onsdag - del 5/5
Sollia.net avslutter her en serie Dagny på en onsdag der vi har fått tillatelse til å gjengi Dagny Røstum Voll f. Haugland sin orientering om bureisingsbruket Haugland. Denne holdt Dagny under bureisingsvandringa i Ytterdalen på fredag formiddag under Fossedagene 2019.
Del 1: Om bureiserne Dagny og Olaf Knutson - les her
Del 2: Om arbeidet som bureisere - les her
Del 3: Bestemor og bestefar - les her
Del 4: Andre generasjon - les her
Redaksjonen vil takke Dagny for dette verdifulle bidraget som har gitt et meget godt innblikk i forholda i og rundt et bureisingsbruk.
Om bureisingsbruket Haugland: Tredje generasjon på Haugland

1-IMG_3561
Da tredje generasjon på bureisingsbruket – Knut Olav - overtok i 1987, fikk far mer tid og anledning til å dyrke sin store interesse, nemlig lokalhistorie. Han var omviser i Sollia kirke i tjue år. Til kirkejubiléet i 1988 skrev han boka «Sollia kirkes 250 års historie».

Ved eierskiftet i 1987-88 ble det bygd ny og moderne driftsbygning for ku på Haugland. Den er senere påbygd og utvidet. «Gammelstua» ble påbygd og restaurert på 1980-tallet. Gardsvegen er lagt om et par ganger.

Knut Olav har i tillegg til gardsarbeidet kjørt buss i mange år. Han giftet seg i 1988 med Ingjerd Skarpsno f. 1959 fra Alvdal. Hun var regnskapsfører i hjembygda med daglig pendling før hun ble heltidsgardbruker på Haugland. Det er fortsatt mjølkeproduksjon på garden.

Ingjerd og Knut Olav kjøpte i 1992 jorda og skogen som tilhørte Solligarden.

I 2001 ble Cristian adoptert fra Equador, han var da 5 år. Cristian har gått på Storsteigen i Alvdal.

Tidene har forandret seg – og jordbruket likeså. Utviklinga har ført med seg full maskinell drift med store traktorer og effektiv redskap.

De bratteste jordene er nå for en stor del byttet ut med leid jord på flatere mark - sjøl om det medfører mer og lenger kjøring av gjødsel og avling.

I dag – vel hundre år etter at bureisinga tok til på Haugland – blir bureiserens jorder for det meste brukt til beiter.

 D.R.V.