Edvin på en onsdag: Mogrenda og skogbruket

Publisert 08.11.2017 07:00

Edvin på en onsdag:

Mogrenda og skogbruket: innledning

Fortalt på Fossedagene 2017
av Edvin Finstad
- her avbildet med sitt barnebarn Edvinsollia.net starter her opp serien om Mogrenda og skogbruket foredraget Edvin Finstad holdt oppe på Mohaugen på fredagens kulturvandring.

God dag, alle sammen, og velkommen til Mohaugen. Det er skogbruket i Sollia og den betydning det har hatt for samfunnet som er tema for denne dagen, og det er det jeg skal bruke mest tid på. Men først vil jeg si noen ord om Mogrenda og den plassen dere står på nå.

Den første bosettinga i Sollia kom noen kilometer lenger nord i Setningsdalen. Sollien – Solligården, ble den store gården der. Mot slutten av 1600-tallet ble det for mange folk der, og utflyttere fra Sollien ryddet gård på den flate moen noen hundre meter herfra. Denne bosettingen fikk navnet Sollimoen, og den ble senere Øvermoen. Der ble for mye folk på Sollimoen også, og behov for flere steder å bo. Slik ble haugen ved siden av Sollimoen ryddet. Plassen het først Sollimohaugen, og senere Mohaugen. Jeg skal skyte inn at senere ble hovedgården flyttet fra Øvermoen til flatene helt nede ved elva, Storbekkmoen. Der kom etterhvert også Modalen, Mostua og Mogård. Det er ikke noe rart at dette samfunnet heter Mogrenda.

I alle år siden Sollimohaugen ble ryddet midt på 1700-tallet, har min familie bodd på stedet helt fram til 2002. Og generasjon etter generasjon har fått sine inntekter fra småbruk og skogsarbeid. I noen generasjoner ble det alt for mange unger, og mange måtte flytte ut. Noen til nabodistriktene, men mange flyttet også til Målselv og Amerika. Mohaugen var husmannsplass, og det var Storbekkmoen som eide stedet. Folk fra Mohaugen måtte gjøre sin arbeidsplikt i hovedbølet i onner og når noe sto på. Gjennom et makeskifte i 1942 ble Mohaugen kjøpt fri, og har vært egen eiendom i snart 80 år. Men husmannsordningen varte lenge på Mogrenda. Jeg var med og skrev reportasje da Mostua ble kjøpt fri. Det var så sent som i 1981,da Ågot og Erling Helgesen kjøpte Mostua av Storbekkmoen for 10.000 kroner. Den gang skrev vi at dette var den siste husmannsplass i landet.  Men dette var nok mest papirer som skulle bringes i orden. I praksis var også Mostua egen eiendom mange tiår før.