Edvin på en onsdag: Om bureising - del 4/5 Bedre tider

Publisert 23.10.2019 07:00
1-IMG_2487-001Edvin på en onsdag - del 4/5
Sollia.net presenterer her en ny serie Edvin på en onsdag der vi har fått tillatelse til å gjengi hans meget tankevekkende orientering om bureising. Denne holdt Edvin Finstad  i starten av bureisingsvandringa i Ytterdalen på fredag formiddag under Fossedagene 2019.
Del 1: Innledningen finner du her
Del 2: Et slit finner du her
Del 3: Vanskelig tid finner du her.


Om bureising: Bedre tider


Kanskje var det denne nedgangstiden som gjorde at bureisingen i Norge virkelig skjøt fart i 1930 årene og framover. Men også i verden gikk det bedre. Franklin D. Roosevelt ble president i USA, og hans New Deal-politikk førte etterhvert til optimisme og framgang.

Det var flere grunner til at Selskapet Ny jord ble stiftet. En av de viktigste var at man ville unngå en ny bølge av utvandring. På 1800-tallet utvandret 800.000 fra Norge, de fleste til Amerika. Rundt 80 reiste fra Sollia. Ny jord skulle arbeide for «landets indre kolonisering og emigrasjonens innskrenkning»

Ny Jord kjøpte opp arealer til nydyrking, og bureiserne fikk bra vilkår for å sette i gang. I vårt område kom det hele grender med bureisere. Vi fikk Rugsvea på Steinvik, Båsrøsta ved Koppang, Bjørånes og Finstadgrenda. Og Ytterdalen, her vi er nå. I Rendalen kom Sjølisand, Fiskviklia og  Unsetbrenna, for å nevne noen. Den beste jorda var opptatt fra før, men  bureiserne ble tilbudt områder i utkanten av de gamle gardene. Dette førte til en spredt bosetting som på mange måter har gitt Norge sitt særpreg, og vi har den ennå i dag, selv om enkelte av de gamle bureisergrendene er nærmest avfolket.

I Norge fikk vi i perioden 1920 til 1950 mer enn 10.000 nye garder, og det ble dyrket 180.000 mål med ny jord. Det var Finnmark, Nordland og Hedmark som fikk flest nye bruk. I Sollia fikk vi 40 nye bruk.

E.F.