Eystein på en onsdag: Bersvend Roen

Publisert 11.10.2017 07:00

Eystein på en onsdag:

Fattigfolk og personligheter på Mogrenda og i Atnedalen på 1800- tallet


- Bersvend Roen

Fortalt på Fossedagene 2017
av Eystein Fossum

sollia.net vil på onsdager framover presentere det foredraget Eystein Fossum holdt oppe på Mohaugen på fredagens kulturvandring under årets Fossedager.


Bersvend Roen

var født i Sollia i 1790-åra. Han var norsk soldat i 1814. Under en trefning ble han skadet av et sabelhugg fra en svenske, og bar mén etter dette. Han ble gift med Berit Atnedalen, men sjølv om det gjekk nokså lettvint å få seg kone var det verre å få hus. Eigaren av Nedre Hanestad forbarma seg over han, og dei fekk bo på hans høstsæter, Atnkjølen. Her bodde dei eit par år. Deretter kom dei til Roa ved Storbekken der dei fekk byggje og bo resten av si levetid. (Dette var Atneosgrund – og hensikten for eieren var på denne måten å beskytte Atneosens slåtter og havneganger mot den tiltagende befolkning i Mogrenda.)

Så var det ein dag først på vinteren det var som verst å komme seg fram i dalen at brødkørja og mjølkoppen var tom, at Bersvend måtte ut og forsøke å bekomme noko å leve av. Han var fyrst i Atneosen, alle Trønnes- og Vestgardane og Negard, men ingen hadde noko å avsjå. Endelig da han kom til Brenna til sin gode ven i frå krigen - han Ola Simensen -  fekk han fatt i ei tønne bygg. Ola hadde igjen et par lass høy på Skjærdingfjellet og baud seg til å køyre byggsekken dit. Det var Bersvend glad for. Han fekk det malt på Trønnes mølle, så fekk han fatt i nokre honstubber på Kjerkemo og lagd seg en slags kjelke som han drog sekken på frå sætra og heim. «Men det døgnet eg drog mjølsekken frå Skjærdingfjellet og heim, er det strevsamaste eg har hatt i mitt liv», sa Bersvein.

H.S.