Ferdsel - en trussel mot villreinstammens frie vandring?

Publisert 05.11.2019 07:00

1-021
Bildet: Viser helge Nessset på rensjakt i Skjellåbotn/Dansgolvet i 1946

Gjennom de senere årene har det blitt stadig færre villrein å se langs stiene innover fjellet. I Skjellåbotn, der T-stien krysser, er det nå sommers tid sjelden å se rein på beite, det gjelder også på Skjellåmyrene. Før var det et sikkert sted for små flokker året igjennom. Det samsvarer med forskning (Reimers: Våre hjortedyr) som forteller at villreinen skyr områder der det er en jevnlig trafikk av fotturister og syklende vandrende. Det som på den ene siden er en ønsket situasjon med flere besøkende innenfor reiselivet, er på en annen side, ansvaret for villreinstammen, en mindre heldig utvikling. Her gjelder det å være føre var med sti-nettet i Alvdal vestfjell slik at vi unngår utviklingen i Rondane der trafikk inn og ut fra Rondvassbu har kuttet det eldgamle villreintrekker nord-sør og nå skaper to atskilte rondanestammer. Sølnklett-reinen risikerer at store deler av det vestlige beiteområdet kommer ut av bruk.

BB