Furua var ca. 140 år

Publisert 15.07.2017 06:48
Stikkprøve etter høgginga neda Sjølisdetra fra i vinter viser at denne furua er ca. 140 år gammel. Årringene kan fortelle hvordan "livet" har artet seg for ei furu som ble født og voks opp i den solrika lia sør for Sjølisetra på ca. 800 - 850  m høgde.
I og med at tidligere prøver viser omlag samme resultat, kan en slutte at det på denne tida ble gøgd hardt i denne skogen.
Nålene på bildet er satt for hvert tiende år.
De kan fortelle at de første 50 åra var veksten jamn og stor. Toppåret ser ut til å ha vært rundt 1908. Senere har veksten avtatt som naturlig er for eldre trær. 
Veden er veldig malmen og meget ettertraktet i markedet. Denne furua gikk til Alvdal skurlag/Materialbanken i Vingelen som har speialisert seg på produkter av malmen furu som f.eks. spontak.

H.S.