På flukt - et lite 80-årsminne

Publisert 24.04.2020 09:53
20 0424  BB Roman_JakobsonSør-Nesset: Tsjekkisk jødepar på flukt i april 1940

23. april 1940 kl. 15 ankom de tsjekkiske borgerne Roman og Svatava Jakobson en svensk grensepost i Särna nær norskegrensen. De var uten pass eller andre id-papirer. Det eneste som knyttet dem til Norge var to billetter på Holmenkollbanen fra 9. april.

Roman Jakobson var født i Moskva i 1896 av jødiske foreldre. I 1938 var han språkprofessor ved universitetet i Brno, Tsjekkoslovakia. Etter Hitlers maktovertakelse ble Universitetet stengt og professorene fengslet og overført til konsentrasjonsleire. Roman dro først til Praha hvor den danske konsulen fikk ordnet med utreisetillatelse med det formål å forelese etter invitasjon av danske venner og fagfeller, Vigo Brøndsted og Louis Hjelmsbo, som begge hadde undervist i Praha i 30-årene.

Etter fire måneder i København dro Roman og kona videre til Oslo der de ankom 1. september – på dagen da andre verdenskrig brøt ut. I Oslo Hadde Roman en venn og fagfelle i professor Alf Sommerfelt. I Oslo underviste Roman, skrev artikler og ble innvalgt i Vitenskapsakademiet.

Om formiddagen 9. april tok ekteparet trikken fra Dr. Holms vei 16, hvor de bodde, til Nasjonalteateret stasjon for å oppsøke Universitetet. Den tyske krigsmakten stilte norske myndigheter overfor valget mellom å overgi seg eller å bli bombet sønder og sammen - Iallfall var det det Roman og kona oppfattet av situasjonen. Både av frykt for bombing og for eventuelt å bli tatt til fange av tyskerne for deretter å bli sendt tilbake for fangenskap i Tsjekkoslovakia, kjøpte de billetter på første nordgående tog med en kontantbeholdning på 1800 kroner i lomma og med et anbefalingsskriv til forpakterne på Sør-Nesset, Ingrid og Håkon Nesset, for å kunne ta opphold der i en forventet fredelig avkrok av innlandet.

De overnattet på Rena, og fortsatte videre nordover og kom fram til Sør-Nesset den 11. april. Der fikk de godt husrom og stell, og belaget seg på å bli en stund.

Men allerede 19. april fikk de en melding fra venner på Koppang om at Sør-Nesset ikke kunne være trygt for tyskerne. Dermed forlot de Sør-Nesset og dro til Koppang. Dagen etter forlot de Koppang, Rena var bombet og Koppang under evakuering. Av lensmann Wæringsaasen fikk de et dokument som ga dem rett til å reise med sikte på å nå svenskegrensen, det ble også anbefalt dem av den militære ledelse på Koppang. De reiste østover, først til Åsheim, opp Mistradalen til Trysil. Derfra fikk de sitte på med en militær busstransport til Engerdal. Derfra tok de seg til svenskegrensen for passering ved Fløtningen i beholdning. med 1562 kroner . I Sverige ble de tatt godt hånd om. De fikk norsk pass ved konsulatet i Stockholm, og i mai 1941 reiste de videre til USA for å kunne føle seg rygge for Nazi-Tysklands ønske om å hente dem til straffeforfølgelse. Roman Jakobson gjorde en solid akademisk karriere ved flere universiteter i USA.
BB