Ukas historiske bilde - uke 45/2018

Publisert 05.11.2018 17:51

Redaksjonen gjør her et forsøk på å le'a i vegen att dette med historiske bilder.
1-18 1104 fra ukjent posisjon
Her må redaksjonen ile til og innrømme at her ble det en skikkelig skivebom. Vår utmerkede informant Lars Otto Wollum har har nok mye rett når har skriver:
Tipper det er konfirmasjonen til Eivind Brænd, (Nordre Brænd), men slett ikke sikker. Jeg er imidlertid noe sikrere på hvem er hvem: Fra v Embret A. Brænd, Arnulf Lien, Odd Næsset, Klara Brænd (Midt-Brænd) Ragnvor Lien (født Næsset, gift med Arnulf), Solvor Moen, Ole P. Moen, Einar Brænd, (min grandonkel) konfirmanten, (hvem det nå enn er), Oddveig Brænd, f. Fossum, (Nordre Brænd) og mor til de to neste, Otto Brænd, f 1924, Pernille Brænd, f 1926(Nille). Foran, mer usikker her, men tror det er flere søsken fra N. Brænd; Rolf Brænd, f. 1929, Arild Steinar Brænd, f 1932 
Eivind var født 1927, konfirmattid ca 14 år etter, gir i så fall årstallet 1941. Nøkkelen kan ligge i kirkeboken; hvem var faddere til Eivind, eller er det likeve
l en av guttene i Midt-Brænd? I så fall Åge, f 1923? Erik, f 1926? Hvem var dåpsfaddere til disse?

Redaksjonen føler seg temmelig sikker på at nr. to fra høyre er Rolf Brænd. Dette ser vi på håret. Det innebærer at nr. to fra høyre ikke kan være Otto Brænd slik som Lars Otto her skriver.
Men på bildet ser det ut til at konfirmanten er yngre enn de to til høyre. Men Eivind var jo født i 1927, Rolf i 1929 og Pernille i 1926. Altså skulle konfirmanten være to år eldre enn Rolf. Det ser ikke slik ut på bildet. Dette reiser spørsmålet om ikke konfirmanten er deres yngste bror Arild Steinar? Han var født i 1932 og var yngst i søskenflokken på seks i Nordre Brænd. 
Og er dette rett kan ikke de to barna i forgrunnen være Åge eller Erik fra Midt-Brænd. Hvem er de da ?
Vi ber om hjelp, og det kan skrives diekte i kommentatorfeltet slik det nå er gjort.

H.S.