Ukas historiske bilde - uke 45/2018

Publisert 05.11.2018 17:51

Redaksjonen gjør her et forsøk på å le'a i vegen att dette med historiske bilder.
1-18 1104 fra ukjent posisjon
Bildtet er fra konfirmasjonen til Eivind Brænd, (Nordre Brænd), : Fra v Embret A. Brænd, Arnulf Lien, Odd Næsset, Klara Brænd (Midt-Brænd) Ragnvor Lien (født Næsset, gift med Arnulf), Solvorr Moen, Ole P. Moen, Einar Brænd, , konfirmanten Eivind Brænd, Oddveig Brænd, f. Fossum, (Nordre Brænd) og mor til de to neste, Rolf Brænd, f 1924, Pernille Brænd, f 1926 (Nille). Foran Arild Brænd og Peder Gedv. Moen.
Eivind var født 1927, konfirmattid ca 14 år etter, gir i så fall årstallet 1941. 

Teksten er korrigert etter innspill fra Lars Otto Wollum og Sigrid Brænd og ansees nå å være riktig.
Redaksjonen takker for innspillene. 
R
H.S.