Historiske bilder

Ukas historiske bilde - uke 25/2017
Publisert 18.06.2017 21:00

Ukas historiske bilde - uke 25/2017

Ukas historiske bilde er tatt i forbindelse med anlegget av ny fotballbane ved Nygård i Atnbrua. Når dette skjedde vites ikke. Men på bildet...

Ukas historiske bilde - uke 20/2017
Publisert 14.05.2017 21:50

Ukas historiske bilde - uke 20/2017

Ukas historiske bilde er fra Bjørnstad. Bak fra v Per S Moen, Gudrund Moen, Olbjørn Per Moen og Inger Lien. Foran:Tjodolv Trønnes, Mathias Lien,...

Ukas historiske bilde - uke 10/2016
Publisert 05.03.2017 22:34

Ukas historiske bilde - uke 10/2016

Ukas hsitoriskle bilde stammer fra Sjølisetra i påsketider,. året er ukjent. Men det er en som driver med noen ablegøyer til ære for de tre damene...

Ukas historiske bilde - uke 7/2017
Publisert 12.02.2017 10:30

Ukas historiske bilde - uke 7/2017

Ukas historiske bilde er fra Frami. Fra v. ser vi Gedvard Lien, Marie og Harald Sæter, Solvorr og Ole P Moen, Ragnvor Lien og Audhild...

Ukas historiske bilde - uke 6/2017
Publisert 05.02.2017 21:45

Ukas historiske bilde - uke 6/2017

Bildet viser Robert S.S Baden-Powell på utsiden av stua på søndre Finstad med skisseboka si i hånden. Bildet er tatt av hans onkel Sir...

Ukas historiske bilde - uke 5/2017
Publisert 29.01.2017 21:25

Ukas historiske bilde - uke 5/2017

Gammelstu, den første hytte for byfolk på Øverdalssætra, ble påbegynt i 1915 og ferdigstilt i 1916. Fotoet er tatt av Martha Løchen....

Ukas historiske bilde - uke 4/2016
Publisert 22.01.2017 21:13

Ukas historiske bilde - uke 4/2016

På bildet ser vi fra v. Arne Uthi, Per Uthi, to barn fra Grytstua - trolig Vidar  og Leif  ?  - og Einar Bjørnersen. De driver med å bygge veg fra...

Ukas historiske bilde - uke 3/2017
Publisert 15.01.2017 23:19

Ukas historiske bilde - uke 3/2017

Bildet er tatt ca. 1930 på setra til Søre Finstad på Småtjønnsetra. Bak fra v. Oddny Kilde, Anna Haugen,  Andrea Uthi.og ? Foran fra v. Regine...

Ukas historiske bilde - uke 2/2017
Publisert 08.01.2017 22:57

Ukas historiske bilde - uke 2/2017

En av Mali Vågans skoleklasser ved Atnbrua skole. Fra v. Bjørg Bjørnersen, Borghild Bjørnersen, Åse Nymoen, Åse Moen - senere gift med Anders Odd...

Ukas historiske bilde - uke 51/2016
Publisert 20.12.2016 09:45

Ukas historiske bilde - uke 51/2016

Ukas historiske bilde er tatt på garden Setra i Finstadgrenda og er tatt av ing. pettersen i ca. 1914-15. Foran fra v. Per, Odd, Leif, Harald og...