Jaktfelt på søndag

Publisert 06.05.2020 09:52

Trening på Mogrenda 

Etter noen styremøter den siste tia har Skytterlaget gjort sine beslutninger og planlegger å arrangere jaktfelttreninger utover våren og sommeren. Om koronaen står oss bi.
Det blir allerede jaktfelt iht terminlista på Mogrenda førstkommende søndag 10 mai. Deretter blir det 2. pinsedag/ 1 juni på Mogrenda før vi legger til en erstatning for Skjærtorsdag og tar siste jaktfelttrening med finale den 14 juni på skytterbana.
 Vi er sikre på at dette skal være trygge skytinger med tanke på smitte om hver enkelt tar hensyn. Det blir dessverre ingen eller begrenset servering/kiosksalg den først tia.
 Øvrige treninger og oppskytinger kommer Skytterlaget tilbake til, men vi ønsker å legge til rette for våre medlemmer så de skal få tilstrekkelig trening før jakta. Selv om det i år ikke er nødvendig med oppskyting for dem som jaktet i fjor, oppfordrer vi alle jegere til å komme å trene og være godt innskutt før jakta.
 Vi må se an behovet for oppskytingene, men foreløpig terminliste for trening og oppskyting på skytterbana er 26.juni, 5.juni, 7.juli, 16.august og 28.august. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer her og at det ved behov kan komme senere skytinger om hele sesongen blir forskjøvet.
Oppfordrer dem som kan til å følge Sollia Skytterlag på Facebook for mer informasjon, også skal vi prøve å komme med oppdateringer til Sollia.net.
 
Vennlig hilsen
Sollia Skytterlag
v/ sekretær Magnus Brænd
Tlf. 994 57 959