100 m3 pr. sek gjennom Atnbrufossen

Publisert 15.05.2018 08:42

Vann i mengder

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen har målestasjoner over hele landet hvor vassføringen måles hver time hele året - slik også i Atnavassdraget. I ulike former står de plassert langs breddene til elver og innsjøer. Den gamle målestanga med centimeterinndeling står på nedsiden av Atnbrufossen. I flomtiden er det ikke godt å komme til for avlesning, se bildet!

Det hydrologiske stasjonsnettet består av omtrent 600 målestasjoner, fordelt på vassdrag over hele landet. Målestasjonene er instrumentert for å registrere og logge vannstand hver time. All data lagres i NVEs nasjonale database Hydra II. Vassføringen i Atna vises som kurve og data på Sollia.net, se illustrasjon.

Vannstandene som samles inn på stasjonene regnes om til vassføring. Det vil si mengden vatn som renner i elva, uttrykt ved kubikkmeter per sekund. For at beregningen skal være mulig må sammenhengen mellom vannstand og vassføring ved den enkelte stasjon avdekkes.

Under flomtoppen nå i mai fosset det vel 100 kubikkmeter per sekund gjennom Atnbrufossen. Det er 864 000 000 kubikkmeter i løpet av ett døgn - det er ufattelig mye. Høy vannstand og stor fart gjennom fossen gir et syn som er verd å ta med seg. Skulle skarpheten i bilder være dårlig, kan det komme av skumsprøyten og en skjelvende fotografhånd på kanten av skjæra.


1-18 0514 Vann i mengder 1En flomstor foss ved Atnbrua

1-18 0514 vann i mengder 2
Inferno for fløterbåten

1-18 0514 vann i mengder 3
Lavfloraen trives på voksesteder med god luftfuktighet

1-18 0514 målestaven
Målestaven er ikke god å komme til

1-18 0514 fossen

Det er fart og kraft i vannet når det får noen høydemetre på seg.

BB

H.S.