8 km med vassledning

Publisert 28.08.2020 09:38

 220 0820 Sturla Elvsveen- Her måtte je bruke fantasien for å få fram vatn tel plukkera moine oppe i Vola, sier moseentrepenør Sturla Elvsveen. - Der oppi var det itte vatn, men i Hamnbekken på andre sida av dalen er det nok å ta av. Så vart løsningen å strekk vassledning fordelt på to ledninger ned lia til Loken (mellom Hamntjønnet og Langtjønnet) og videre oppover den bratte lia att. - Det gjeld å ha trua og bruke fantasien, sier Sturla Elvsveen. - Men du vet: det vart da en del skjøter under vegs, sier Sturla.

8 km med ledning
Det er 3 km i luftlinje mellom inntak i Hamnbekken og tappepunktene til plukkerne oppe i lia i Vola. Tar vi med høgdeforskjellen og noen slenger hit og dit kommer en fort opp i 4 km. Multiplisert med to ledninger, blir dette ca. 8 km med vassledning. - Du vet det gikk da med noen skjøter, var Sturlas kommentar, - men her gjelder det å ha trua og brukje fantasien, sier han.

Innovativ
Her kan en vel trygt si at dette er både godt tenkt og gjort av en som en pensjonist. Innovasjon kalles visst dette med en fint ord. 
Innovasjon betyr fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; eller å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.

Godt etablert
Og dermed kunne Sturla sette i gang med sine sju thailanske plukkere  med langsiktig avtale med Sollia Fjellstyre som gir tillatelse til å plukke mose i området og ikke minst med sikker vassforsyning. 

H.S.