Bjørnegalle

Publisert 23.06.2020 09:00

  sauekadaverBjørn Brænd ber jegere om å ta vare på bjørnegalle

 Det blir snart skadefelling av bjørn i beitedistriktene østafjells eller i Trøndelag.

- Jeg ber jegerne ta vare på bjørnegallen for om mulig la meg hente den der den måtte komme, sier Bjørn Brænd.


Hvorfor er jeg interessert i bjørnegalle?

Middel mot frost og eksem

Før i tida ble bjørnegalle brukt i bl.a. salve for å kurere frostskadd hud og mot eksem. En for hånd skrevet oppskrift er slik:

Man lager en salve av fint, ferskt grisesmult, litt ren klar tjære, litt knust tørr svovel og litt bjørnegalle, som fås på apoteket. (Smult lages av griseister, dvs. innvollsfett som blir vannet ut, smeltet og silt.)

Smultet hvorpå man drypper noen dråper tjære, gnis med en liten trespade på en marmorflate eller en annen renvasket flat sten, gnis til det er ganske blankt og fint som salve, med så mye tjære at det blir mørkebrunt. Jo mere ondartet eksemen er, desto mere tjære. Heri blandes bjørnegallen og den knuste svovel.

Med denne masse gnies utslettet godt. Det fete som blir igjen på hånden, kan tørkes vekk, men ikke vaskes. Smører man om aften, kan man vaske om morgenen - helst med kokt lunkent vann.

Men annen skrift er påført: 5 g galle, 2 g svovel, 2 g tjære av 100 g salve. Det kunne være morsomt å lage en porsjon og ved leilighet prøve salven.

Aktuell som ingrediens i koronamedisin?

I tradisjonell kinesisk medisin inngår bjørnegalle i så stor utstrekning at bjørner nå holdes i farmoppdrett og der tappes for galle. Tidligere baserte man seg på galle fra bjørner felt under jakt. Med økt handel på 1980-tallet ble jaktpresset så stort at bjørnebestander risikerte å bli utradert.

Det er i tradisjonell kinesisk medisin nå fornyet interesse for virkestoffene i bjørnegalle, og galle blir nå en del av koronamedisin og utprøvd med hensyn til effekten.

BB