Det første vårteiknet

Publisert 21.04.2020 07:00

 20 0415 vårtegn gåseflokk over Atnasjøen
Berit Gomnæs oppe i lia ova Atnasjø Kafe kunne i foorige uke melde om årets første "vårteikn - ein gåseflokk over Atnasjøen." Dette er høgst sansynlig kortnebbgås da det hovedsaklig er de som flyr "innenalandsruta." Grågåsa kan også fly over vårt distrikt, men følger helst mer kystnære ruter.

H.S.