Etter Fossedagene: Mer fra kunstutstillingen

Publisert 18.09.2019 07:00
1-1-IMG_2550
Sentrale aktører knyttet til kunstutstillingen: Fra v. Marit Blæsterdalen - utstillingsleder, Marianne Andresen - billdekunstner, Nina Seeberg - ull, skinn- og tekstilkunstner, Bente Høyer - arr. ansvarlig . Eva Vold - kjeramiker var ikke tilstede under åpningen
Nærmere beskrivelse av de kunstnerne finner du her.

1-IMG_2539
Utstillingsåpningen var omfattet med stor interesse og publikum ble i tillegg bydd en velsmakende Baccalao fra Primar i Folldal.

1-IMG_2546Utstilingsleder Marit Blæsterdalen orienterer om utstillingen og utstillerne. I tillegg til det som er nevnt i tidligere artikkel om kunstnerne gikk hun mer inn på Marianne Andresens arbeider som billedkunstner. 
- Som man vil erfare på denne utstillingen, er det heløe tiden den synlige, konkrete verden hun arbeider med, altså det blikket har sett og bildet begynner jo med blikket, sa Marit Blæsterdalen.
- Vi ser altså straks hva Marianne Andresens arbeider framstiller, men hun kopierer ikke virkeligheten. Gjennom sine bilder skaper hun heller en ny virkelighet, fortsatte Marit Blæsterdalen-
- Når vi nå skal få se denne utstillingen, er det godt å vite at det å se, i seg selv er en aktiv deltakende handling. Da vil vi se at bildene er laget av en person som behersker sitt fag. 
- Hvis kunst er å overvinne avstanden mellom oss og selve livet, er Marianne Andresens kunstnerskap en bekreftelse på dette, sa Marit Blæsterdalen som kunne fortelle at arr. var stolte av å ha fått Marianne Andresen til denne kunstutstillingen på Jomsborg. - Så har hun også så generøst bestemt at overskuddet av bildene og den flotte boka om hennes kunst skal gå til et loklat formål her på Atnbrua. - Vi har i samråd med flere valgt ut skolen og barnehagen som vil finne et bra prosjekt å bruke pengene på, Det er vi svært glade for, avsluttet Marit Blæsterdalen.

H.S.

1-IMG_2533
Kunne servere den lekreste Baccalao fra PRIMAR i Folldal. Fra v. Hilde Solvang, Bente Høyer, Zaiga Hemli (bak) og May Britt Finstad