Fangstanlegget i Gravskaret

Publisert 07.11.2019 07:00

1-19 1103 Helge Nesset 1
Bildet: Ole P Moen t.v. henter rensslakt på "Dansegulvet". T.h. jegeren Helge Nesset. Bildet er tatt i 1946
Gravskardet i bakgrunnen. Foto: Kari Moen Øvergaard


Høgda har fått navn etter Gravskardet med et gammelt fangstanlegg for villrein. Gravskardet ligger på nordsiden av Gravskardhøgda. DNT har en T-merket sti gjennom Gravskaret som går like forbi fangstanlegget. Det er rester etter et stort massefangstanlegg, eldst?, og en vakkert oppmuret enkeltgrav like ved stien (yngst, med krav om mindre mannskap for drift?). Edvard K. Barth skrev om fangstanlegget allerede i 1975, mens bladet Villreinen har en artikkel i 2013, Kulturminnesøk Alvdal. Trerester i bunnen av den oppmurte fangstgraven er datert til å være fra ca. år 950, men det antas at anlegget med fangstbåsen (ca. 14 m lang og 2,5 m bred) kan ha vært i bruk gjennom 700 år fra år 200.

BB