Fjellovsaken passert høringsfristen

Publisert 10.05.2019 10:35

utropstegnSer det er lagt ut en artikkel på Sollia.net fra Lars Otto Wollum vedr nytt forslag til fjellov / statsalmenningslov.
Innspillet hans kommer nok lovlig sent, ettersom regjeringens høringsfrist til denne Nou'en var allerede 28.02-2019.
Sollia fjellstyre har spilt inn sine synspunkter gjennom Norges fjellstyresamband.Det finnes en rekke innspill til forslaget, og de finnes her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201811-ny-fjellov/id2608828/?expand=horingssvar&lastvisited=7c686aea-871b-4539-90c8-c2291a2ea5c2

Mvh
Hans Bondal