Fløting - et aktuelt tema

Publisert 27.08.2016 07:00

Den første fløtardam fra 1914.

Atnavassdraget  - dvs. Atna, Setninga og Hira - har en spennende historie som fløtingselv gjennom 350 år - dette viser senere gransking.


Aktualiteten er til stede.
Det er omkring 350 år siden den første fløtinga fant sted fra Atnsjøen, det er 200 år siden dammen ble utbedret for å sikre fløting av stordrifter bl.a. fra Stor-Grytdalen og Atnelien - kanskje også Nord-Atndalen, det er 100 år siden den nåværende fløtningsdammen ble innviet.

B.B.


Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om sine minner fra Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.