Fløtingsdam i Atna

Publisert 27.07.2016 07:03

Ole Olsen Evenstad, eidsvollsmann, lensmanFløtingsdam i Atna

 

Vi vet ikke når de første forsøkene på å demme Atna for å hjelpe til under fløtingen ble gjort. Men et driftsregnskap for Ole Olsen Evenstad fra 1818 viser at en dam var i bruk under fløtingen dette året. Kanskje lagde de en brukonstruksjon som også kunne fungere som fløtingsdam da brua ved Atnfossen skulle bygges opp igjen i 1790-åra etter at den ble tatt av storflommen i 1789?

 

Ole Olsen Evenstad (1766-1833) var bonde, tømmerhandler og lensmann som ble valgt utsending til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og senere stortingsrepresentant for Hedmark i 1824. Han drev slektsgården Evenstad nede i Stor-Elvdal, men han engasjerte seg i eiendomshandel med uthogst for øye - også i Sollia.

 

Under arbeidet med grunnloven var han talsmann for å grunnlovsfeste odels- og åsetesretten, og fremmet et grunnlovsforslag sammen med representantene Tvedten, Lande, Walbøe, Regelstad og Huvestad. Han holdt seg til selvstendighetspartiet. Han må ha gjort et stort inntrykk, selv om han sa lite. Henrik Wergeland beskrev ham slik i sin konstitusjonshistorie: "En Kjæmpefigur af en Østerdøl, med større Forstand end Kjæmper pleier at have".

 

Det står en minnebauta over Ole Evenstad vis-à-vis Stor-Elvdal kirke, på motsatt side av riksvei 3.

B.B.