Fløtingsdam til besvær

Publisert 01.08.2016 07:12

16 0724 Aa. O. Vinje
Fløtingsdam til besvær

I 1860 skrev Aasmund Olavson Vinje ut fra sine radikale holdninger om hvordan skogspekulanten C. C. Bruun hadde kjøpt uthogstrett og skog i Sollia for å drive ut så mye tømmer som mulig, og at det verste var at han hadde bygd endam for Atnsjøen (trolig i 1850-åra)Dermed hadde vannet stått over det beste slåtteland og beite på mange garder, og det gikk rent på livet løs med folk og fe frametter våren. Vinje var en politisk skribent som nok overdrev betydelig i denne reportasjen. Men med oppdemt sjø ble fiskebua som Høystad i Ringebu hadde, oversvømt, og det startet et raskere forfall av bua enn den ellers ville hatt. Slåttene på Atnsjømyrene ble naturligvis også oversvømmet som de også er ved normal vårflom. I 1874 begynte forberedelsene til en ny dam ved Atnbrua. Den gamle dammen ble revet, og en ny bygd med tømrede kar, stenfyllinger og luker til å stenge for vannet med. Der hele 75 fløtere arbeidet før, kunne nå vel halve mannskapet gjøre jobben. Drømmen om å regulere flommen var blitt virkelig.
 B.B.

 a-o-vinje-ferdaminne-fraa-sumaren-1860