Foran Fossedagene 6.-8.: Munkeplassen

Publisert 15.08.2019 07:00
1-19 0518 plakatbilde 2019 128 MP

  Tradisjonsretter ved Fossehuset

 Bureiserkosten måtte være kraftig og nærende skulle bureiserfamilien makte det harde arbeidet som ble utført. Fior eksempel var den klassiske skogsarbeiderkosten munk blant de matrettene som ble servert også hjemme på bruket - godt og nærende.

1-1-IMG_0161Tradisjonen tro blir det også i år mulighet til å smake den solide abeidsmannskosten munk. "Det er kost å bie på", het det før i tida. Bildet er fra 2017, men munkstekeren Lars Erik Tangen er nok på plass som i fjor og åra før. Han stille opp og gjør en dugnad for fellesskapet.

H.S.