Foran Fossedagene 6.-8.sept: Treffe kjente

Publisert 10.08.2019 07:51

  1-19 0518 plakatbilde 2019 128 MP
IMG_5824Fossedagene er der du treffer kjente

 

Fossedagene i Sollia er der du treffer kjente og kan slå av en prat med gode replikker og godt humør. Bildet fra 2017 er vel en illustrasjon på nettopp dette.

 

I år er Fossedagene i hovedsak viet et viktig tema: Bureisingen i Sollia - dvs. en omfattende bølge av etableringer av boliger og landbruk tilstrekkelig til å holde sulten fra livet for unge familier.

 

Det var i praksis den beste og sikreste muligheten for en hel ungdomsgenerasjon til å holde sult og nød borte fra hverdagene.

 

Bureisingen kom for alvor i gang etter 1. verdenskrig og utover i mellomkrigstida, selv om de første bureisingsbrukene kom i gang  som et alternativ til emigrasjon til Amerika. Politikere og andre så med bekymring på hvordan landet ble tappet for evnerik og arbeidsdyktig ungdom, og det ble aktiv politikk å etablere rydningsbruk som etter hvert kom inn under nye ordninger med tilskudd til hus og uthus, jorddyrking og gjødsling, alt med ett formål at unge familier skulle ha et verdig liv, ha mulighet til å sikre et utkomme og arbeide for forbedring på lang sikt.

 

Hedmark var det 3. største bureisingsfylket i landet, Østerdalen har svært mange nye heimer fra denne tida, og uten bureisingen ville dalføret sett helt annerledes ut - det gjelder også i Sollia.

 

Fredag kl. 10 starter vi en vandring i natur- og kulturlandskapet i ytterdalen, dvs. at vi parkerer på P-plassen ved kirken og vandrer mot øst.

Vi får en generell orientering om bureisingen i Sollia, og om bureisingen i Ytterdalen spesielt - fra et av Sollias yngste bruk Øverli, til Haugland som i tre generasjoner har gitt en bureiserfamilie et levebrød, før vi går tilbake og ser Opsal vakkert beliggende over Setningsdalen. Men også brukene lenger nedover Sollitangen får en omtale - dessverre er det nok for langt å gå helt ned til Melum før programmet på Jomsborg, Fossehuset og Sollia skole trekker oss nordover bygda igjen.