Foran Fossedagene - Gun Kjølhaug fra Romsdalssetra kommer til markedsplassen

Publisert 18.08.2017 10:50

Gunn Kjølhaug kommer med setermat fra Romsdalssetra i Egnundalen

Det er ikke hverdagskost å møte en budeie med 48 somre bak seg på setra. Gunn Kjølhaug begynte sin seterkarriere i 1974, 18 år gammel, og siden har det blitt 48 somre med budeieansvar i seterlandskapet. Hun kommer direkte fra Romsdalssetra med pultost, kokost, gubbost, soingrøt og flatbrød. Det blir kanskje også skjørost og rømme til å ta med for nytelse hjemme.

Gunn har bare høstbære kyr for ikke å få for mye mjølk nå på tampen av sommeren. Setra ligger ikke til bilvei, men mjølka må over i transportspann og fraktes på mjølketralle til tank ved veien. Om sommeren blir det meste brukt til besøkende. Nå når trafikken i fjellet har avtatt, produseres det varer som havner på salgsbordet på Fossedagen – publikum gleder seg til bestilt finvær og genuine setervarer produsert av en erfaren budeihånd. Bedre kan det vel ikke bli?