Foran Fossedagene: Loppemarked på Mogrenda

Publisert 24.08.2017 07:00
- Vi har loppemarked på Mogrenda samfunnshus i forbindelse med årets Fossedager, sier Roy Brænd. Fredag har vi oppe kl. 11.30 - 18.00, lørdag 09.00 - 15.00.
- Vi vil ikke bli oppfattet som noen konkurrent til de arr. som går i Atnbrua under Fossedagene, sier Roy Brænd. - Vi regner ikke med at dette loppemarkedet går ut over oppmøtet på arr. der. Vi har nok ei itt anna kundegruppe, sier Roy.
- Vandringa i kulturlandskapet her på Mogrenda har jo en stopp her på samfunnshuset før turen går videre for å sjå på moderne skogsdrift. Da passer det godt med åpen kafe med salg av kaffe, kaker og rundstykker samt en liten snert innom loppemarkedet, sier Roy.

Tar imot lopper

De tar fortsatt imot lopper, og Roy ber alle som har noe å bodra med om å ta kontakt på tlf. 909 24 136.

Balansegang

Det er en vanskelig balansegang å kunne spre arr. under Fossedagene. Tradisjonelt har jo hovedarr. foregått i og rundt Atnbrufossen og Jomsborg på fredag og lørdag. Søndag har vært viet Sollia kirke med høtsttakkefest med kirkekaffe på Solvang etterpå. Men da har det i hovedsak vært slutt i Atnbrufossen og programmet på Jomsborg har båret preg av avslutning.
Når det nå kommer et arr. som går på lørdag som er hoveddagen under Fossedagene, kan dette by på et konkurranseforhold. - Vi ser det ikke slik, sier styret i Foreningen Fossedagene i Sollia, men vi skal trø varsom her slik at arr. av Fossedagene ikke sprer seg på for mange arenaer samtidig. Spesielt gjelder dette Fosselørdagen  da det gjelder å samle publikum mest mulig i fossen og på Jomsborg.

- Samtidig er jo Mogrenda i år arena for kulturvandringa på fredag og slik sett var det naturlig at vi tok en stopp og rast på Mogrenda samfunnshus. Og styret i Foreningen Fossedagene har valgt å se positivt på at det her arr. et loppemarked sjøl om det kolliderer på lørdag.

- Det er viktig at hele bygda er med på å arr. Fossedagene og at også Mogremda Samfunnshus får anledning til å tjene hardt tilttrengte penger. I tillegg gis det jo en fin anledning til å vise fram et livskraftig samfunnshus. Men som sagt: Her må trø varsomt og ikke spre arr. for mye.

H.S.