Fossedagene: Ivar Odnes avduket årets minneplate

Publisert 09.09.2017 07:00

Takk til fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes
for at du kom hit for å styrke båndene av fellesskap over fjellet mellom Østerdalen/Sollia og Gudbrandsdalen/Sør-Fron. Du kjenner selv din bygds eventurskatt, og minnet oss om Johannes Blessom som fikk riktig en rask skyss hjem til Vågå til jul den gang hovedstaden enda het København. Nå slapp du stå bakpå en kald vinterslede, men brakte med deg en høyhimlet høstdag og og hilsner fra Hedmarks nabofylke - en gang forenet som Opplandene
, sa Beate Eriksen da hun introduserte Ivar Odnes.

Fjellet båre skiller og binder oss sammen i et felles ansvar for å forvalte hele Rondane og fjellpartiene som ligger inntil. Sør-Fron har en grense mot oss i nordvestre del av Atnsjøen.

Årets minneplate er viet en person vi alle kjenner

Peter Christen Asbjørnsen (1812-85) var forfatter, folkeminnesamler, forstmann og naturvitenskapsmann. Asbjørnsen og Jørgen Moe samlet, bearbeidet og ga ut norske folkeeventyr og sagn.

Asbjørnsen samlet eventyr i Fron, Atndalen og Nord-Østerdalen. En rensdyrjakt i Rondane, Kjetta på Dovre, Den sjuende far i huset og Trollelgen i Atndalen ble fortalt i disse bygdene. Ved å skrive eventyrene på et folkelig språk, bidro han til å utvikle det moderne norske skriftspråket.

Han var en av Norges første forstmestere, en tid også torvmester, og arbeidet for skogsaken. Som havforsker påviste han liv i dypet ved å finne en ukjent sjøstjerne på 400 meters dyp. Det var også han som introduserte Darwins utviklingslære hos oss.

Asbjørnsen var engasjert i folks ernæringsforhold, deltok i offentlig ordskifte og skrev kokebok.

«Når verden går meg imot, og det lar den sjelden være, har jeg alltid befunnet meg vel ved å ta en friluftsvandring». Han er et forbilde til å bruke naturen for rekreasjon og inspirasjon. Han var medstifter og senere første æresmedlem av Den Norske Turistforening.

Foto: Nils Erik Ræstad

BB.

H.S.