Fra en skogsarbeiders dagbok

Publisert 17.04.2016 23:39
 


frøsen skog foto Jo Øvergaard
Tømmerføting er årets hovedtema under Fossedagene. Men tømmeret var først stolte trær som fortjente ærbødighet.

Fra en skogsarbeiders dagbok
Av Hans Børli

Det er høyhet og ro over et tre.
Sterkt, likevel gripende vergeløst,
står det på moen og tenker
milde jordtanker, tålmodighet.
Ei gammel furu
med bronsearmene strakt ut
I uendelig ømhet for vindene.

Da kommer du labbende gjennom lyngen.
Med øksa og motorsaga.
Stanser under den dødsdømte kjempen....