Full rulle "inn på tunet"

Publisert 06.03.2020 11:11

20 0306 LiljaVi fikk en ny "medarbeider" - hesten Lilja (bildet) -  på plass tirsdag, sier Tine Uglem Dirdal i "Atnlien - Inn på tunet". - Vi er klare  for å videreutvikle med flere aktiviteter med hest ut fra garden Uti(Atnlien)  i Atnbrua og har derfor regisrert stallen som hestesenter, sier hun.

Inn på tunet
- Vi i Atnelien tilbyr nå "Inn på tunet" - tjenester på gården, sier Tine. - "Inn på tunet" betyr velferdstjenester på gård .Her
tilbyr vi aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. .

1-20 0306 snubilde kafeenUtvider tilbudet
- I tillegg er vi i ferd med å utvikle tilbud innenfor ridning og hesteaktiviteter, og har nylig registrert stallen som hestesenter. Til nå har vi startet opp med hest og slede. Dette ønsker vi å tilby så lenge det er snø og kjørbart. Vi kjører Gammleveien til Atnasjø Kafè, dette er en fin tur ca 50 minutter.

 
1-20 0302 Tine Inn på tunet
- Hestene på bilde t.v. er dølahestene vi har. Til venstre på bildet heter Atneliens Stjernelill, 2 år til sommeren. Fikk 1.premie under utstilling på Stav i 2019. Hun er under innkjøring. Til høyre er hennes mor, Amy. Hun er 3.premiert. Brukes til ridning og kjøring. Tilbud i påskeferien

- I tillegg starter vi opp med ulike tilbud i påskeferien, med både turridning, “bli kjent med hest” timer, og leieturer for nybegynnere. Dersom det er snø i påsken, kjører vi hest og slede.

Hest og vogn
- Vi kan også kjøre vogn med hjul. Hesten vi bruker til kjøring er av rasen dølahest. Til ridning har vi både dølahest, shetlandsponni og en ponni som er blanding mellom nordlandshest og islandshest. Vi er under anskaffelse av flere hester, som også er ment å brukes i tilbudet. 

Kurs

I april starter vi også opp et “bli kjent med hest” kurs, som går over 4 kursdager. Dette er ment for barn fra 4 år og oppover.  


Dersom det er ønskelig å være med på hesteaktiviteter, kan Tine Dirdal kontaktes på tlf 92687130 eller atnelien@gmail.com. Vi har også en facebook side: Atnelien- Inn på tunet. Her deler vi informasjon fra vår hverdag på gården og ellers ulike arrangementer som finner sted på gården.  

H.S.