Gå utenom

Publisert 09.08.2020 23:51
20 0808 VidjedalsbekkenGå utenom!
Han sa så Bøygen i sin tid. Men for det følget som lørdag tok turen fra Dørålseter til Vidjedalsbotnen for å sjå på minnesmerket over flystyrten der inne i nov. 1944, ble dette sitatet et kraftig påminnelse.
For til tross for kjentfolks klare råd om ikke å gå oppover langs botnen av Vidjedalsbekken, valgte de nettopp dette alternativet. Det kostet dem både timer og en nærmest endeløs oppstigning i mer eller mindre stor og løs sten langs dalbotet. 
Spesiell opplevelse
Men en ting skal være sagt: Når du først tipper over kanten øverst i bekkedalen og får hele scena med Midt-Rondens to topper i fleisen, var dett et syn som de nok ikke glømmer. Spesielt når en vet at det nettopp nettopp oppe i denne  svatrte og stupbratte fjellveggen styrtet et tysk fly i november 1944 men bl.a. åtte høytstående tyske offiserer ombord.
 
Råd
Gå langs T-stinen mot Høgronden og gå opp fra den og oppover mot Midt-Ronden slik at du hele tida har Vidjedalsbekken (tørr det meste av året) til høyre for deg. 
Ta også med deg kart slik at du finner rett bekkedal.

Flystyrten
For å få vite mer om denne flysyrten kan du besøke Sollia Militærhistoriske Museum. Der kan Jo Øvergaard fortelle om dette og det på en slik måte at du husker det. 

H.S.