Gode støttespillere

Publisert 02.09.2016 06:50

Årets Fossedager er på ulike vis og nivå støttet av de som kommer på oppsettet nedenfor.
Arr. takker alle sammen for meget verdifull støtte som gjør det enklere å gjennomføre Fossedagene slik som arr. ønsker.
En spesiell takk rettes til medlemmene av "Fosselauget" -
Hedmark Fylkeskommune og Sparebanken Hedmark.
Se her.