Hardkjør for fløterne

Publisert 26.08.2016 07:00

Hardkjøret i gang.

Oppgaven for fløterne i Setniniga var å få tømmeret ut før atnafløterne kom til Storbekkmoen - det var en hovedstasjon på vei til Atna - grendenavnet var ikke kommet på mote i fløternes terminologi. Tilsvarende var oppgaven for fløterne i Hira å få tømmeret ut før atnafløterne kom til Hiroset. Og atnafløterne fløtte av og til om kapp med fløterne i Glomma for ikke å bli for sene til Atnosen. Skjedde det måtte atnafløterne fløte etter i Glomma til de nådde igjen.
Da var det lange dager og høyt tempo på bakenden.

B.B.

Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om sine minner fra Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.