Historisk bilde - uke 29/2020

Publisert 14.07.2020 08:35
scan171754149Ukas bilde er fra Nordre Lien, en gard nord i Øverdalen. Garden ligger i den bratte dalsida ned
mot Setninga.  Årstallet er noe usikkert.
Garden Nordre Lien er gammel, fra først på 1700-tallet. Peder Lien er bruker på Nordre Lien i dag. Hans foreldre Olaug Bjarnhild og Gudmund var de siste som drev gardsbruk.
Du kan lese mer i Sollia 1 - s.334 -343.
H.S.