Honnør til Øvre Atndalen Sanitetforening

Publisert 05.12.2019 14:41

Som et apropos til julegrantenningen på Mogrenda.
Øvre Atnedalen Sanitetsforening bør berømmes for sin årlige innsats, skriver Bjørn Brænd til redaksjonen.

SanitetsforeningenSanitetsforeningen - en pioner for frivillighet

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende frivillig organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet, f.eks. med Øvre Atnedalen Sanitetsforening som første søndag i advent holder basar og i samarbeid med Mogrenda samfunnshus tenner julegrana på Grend. Øvre Atnedalen Sanitetsforening er en av rundt 620 lokalforeninger og medlemmene noen av ca. 41 000 medlemmer på landsbasis.

N.K.S. ønsker å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. N.K.S. er en omfattende ideell aktør som eier og driver ulike helse- og sosialinstitusjoner, fra lavterskeltilbud til høyspesialiserte tjenester over hele landet. N.K.S. har totalt mer enn 2000 ansatte, og en samlet omsetning på omkring 2 mrd. kr. Sekretariatet ledes av generalsekretær i N.K.S, har 36 ansatte, og en omsetning på i overkant av 100 mill. kr.

1-19 1205 ill dukke sanitetforeningenLa meg komme med et 70-årsminne fra en basar som en sanitetsforening nord i bygda arrangerte på Jomsborg for omkring 70 år siden.  Da var en spesialgevinst en helt ny dukke i full sykepleieruniform med sanitetsmerket på hodetørkleet, se bildet. Basarinntektene den gang gikk til å bekjempe folkesykdommen tuberkulose.

Dukken har vært brukt gjennom tre generasjoner og er velvilligst utlånt til bureiserutstillingen i Fossehuset – utstillingen blir å se når snøen går av marken og vårflommen har feid forbi Fossehuset.

BB
 


Redaksjonen har ingen bilder fra årets basar, men tar gjernme imot en rapport. Les om fjorårets basar her.

H.S.