Info om skogfond

Publisert 29.11.2018 15:53
Sakset fra Stor-Elvdal Kommune V/ J.O. Sundli og T. Sandberg

Husk siste fristen for registrering av skogfond 2018 som er 7.12. til kommunen.

  

 

Stor aktivitet i skogbruket

Tore Sandberg 


Elever

​Skogeierne i Stor-Elvdal har hittil i år søkt om og fått utbetalt over 10 mill i skogfond til ulike investeringer i skogbruket.

​En vesentlig andel går til foryngelse som etter skogloven er en lovpålagt aktivitet etter hogst, men det investeres godt både i ungskogpleie, nye skogbruksplaner og veibygging/ veivedlikehold.

Normalt sett kommer flere innrapporteringer inn mot siste frist, men foreløpig ser det ut for 2018:

·         500 tusen skogplanter

·         4000 da ungskogpleie, tilsvarer nesten 1000 fotballbaner

·         3500 da markberedning

·         1000 da forhåndsrydding

·         Veibygging, skogbruksplaner, veivedlikehold og gjødsling

Tiltakene utløser tilskudd på drøyt 2 mill. i form av miljø-, nærings- og klimatiltak.

Avvirkningen er ikke høyere enn normalt, men investeringsviljen er meget bra!!

Ungskogpleie er fortsatt et satsingsområde.

Bildet er fra oppstarten av aktivitetsfremmende tiltak på bestandspleie i hogstklasse II der Evenstadstudenter hadde sommerjobb både i Rendalen og Stor-Elvdal.

John Olav
Rådgiver skogbruk