Kurs på Sør-Nesset

Publisert 07.08.2020 11:52

20 0806 Majastua og Hovedhuset fra nord (2020)Vedic Art er en metode for personlig utvikling. Den fyller i år 50 år. Denne metoden danner grunnlaget for et kurs som holdes på Sør-Nesset i månedsskiftet august/september. 

Vedic Art
står for å skape uten at noe er riktig eller feil, bedre eller dårligere. Det den enkelte skaper og gir uttrykk blir alltid respektert.  Respekt for individets integritet er et nøkkelord.  På et kurs blir deltakerne ikke vurdert eller bedømt. Alle bruker de personlige ressursene de har for å uttrykke noe som er viktig eller sant for dem selv.

 Om Vedic Art
Frøet til Vedic Art ble sådd for mange år siden da den svenske kunstneren Curt Källman (1938-2010) begynte sin indre reise for å finne en kravløs måte å uttrykke seg på maleduken. Vedic Art er en pedagogisk metode med vekt på “De 17 Vediske Prinsippene for kunsten og livet”. Fremgangsmåten er utarbeidet av Curt i løpet av 1970- og ‘80-årene, og grunnlagt formelt som en utdanning i Sverige i 1988.

30 år med Vedic Art-kurs i Norge

Det første VedicArt-kurset i Norge ble holdt i 1990, og i løpet av de 30 årene den har den fått en solid posisjon som metode for personlig utvikling. På Sør-Nesset har det vært holdt to kurs hvert år i 20 år.

 Ukeskurs på Sør-Nesset

 Årets høstkurs på Sør-Nesset nå i jubileumsåret holdes fra søndag 29. august - lørdag 6. september. Ragnhild Bang og Anna Helene Landsverk er erfarne kursholdere med mange år bak seg på Sør-Nesset.

 Her blir det anledning til å male døgnet rundt. Om kveldene åpnes det for sosialt samvær for de som ønsker det. Sør-Nesset er en over 200 år gammel fjellgård ved Atnsjøen og foten av Rondane.  Harald Solberg bodde her et halvår for 120 år siden da han arbeidet med vårt nasjonale ”Vinternatt i Rondane”. Det er anledning til å påmelde seg til kurs og dermed starte en ny vei til personlig vekst og utvikling. Vedic Art her egen hjemmeside www.vedicart.com. 

 IMG_1646

En frittstående metode

 Vedic Art er religiøst og politisk uavhengig.  Vedic Art er ingen organisasjon eller en forening, men en metode som vi kan bruke for å skape.  Prinsippene kan brukes uansett hvilken tro eller livssyn vi har.

 

 Les tidliger rep om kurset her

H
.S.

 

 

 

 

HS