Kvinnestyrt bygdeutvalg

Publisert 04.04.2019 10:40
Ida Heier Foto Jo Øvergaard 
På gårsdagens årsmøte i bygdeutvalget, ble Ida Heier (på bildet) gjenvalgt som leder. Med seg i styre har hun Åse S Rønningen, Mary Lou T Stavrum, Ellen M Tangen, Tine U Dirdal og John A Furuseth.
Saker som har vært oppe, og som det jobbes videre med er feks bestillingsdrosje, 60-sone gjennom hele Atnbrua, kvinnenettverk, damenes aften, og være velkomstkomite` for nyinnflyttere i bygda. Bygdeutvalget er veldig mottagelige for innspill, forslag og ønsker til sitt arbeid.