Løfter fram fløtinga

Publisert 22.08.2016 07:00

Tømmerfløting på veg mot lunnen. Foto Ambros Sollid
Som all historie er historien om tømmerfløtinga også viktig. Tømmerfløting var knyttet til skogen, og dette er del av både vår lokale historie og norgeshistorien.
Atnbrufossen vannbruksmuseum
er et museum for blant annet fløting, som sådant kanskje av de eldste i Norge. Nå begynner andre vassdrag å løfte fram fløtingen, lokalt ser vi det både i Trysil og Osen. Fetsund lenser, fløtingsmuseet på Labro ved Numedalslågen er andre. Flere steder snakker man om det.

B.B.

Under årets Fossedager vil fredagens vandring i kulturlandskapet ved Finstad og Finstadskjøret bl.a. være viet fløting. Her vil deltakerne kunne få en bred innføring i fløtarlivet ved bredden av Atnaelva.

Dette skjer fredag med oppmøte ved Fossehuset i Atnbrua kl. 09.30.

Ellers viser arr. til egen fløterfilm og utstilling på Fossehuset hver dag under Fossedagene fom onsdag 31.08 - 04.09.

Fredag 2. september
09.30 Oppmøte ved Fossehuset,
10.00 Samling for vandring i kulturlandskapet ved Finstad
- Finstadgrenda, blesterbosetting mm
- fløting og Finstadskjæra
- Finstadbrua
11.30 Nordre Finstad –
12.30 Avgang til Søre Finstad
13.00 Søre Finstad – orientering. Oppvekst i Søre Finstad v/Edvin Finstad.
Anne Sofie Troye Nilsen
vil fortelle om familien Nilsen og Søre Finstad
16.00
Antatt slutt på vandringen.