Minneord om Gunvor Modahl

Publisert 29.05.2018 07:25

1-Gunvor Modahl
Minneord

Gunvor Modahl, født Tangen, er død 98 år gammel. Hun var eldste deltaker under 17.maifeiringen på Solvang for to år siden, og jeg hadde gleden av å samtale med henne der. Gunvor fortalte at det var lenge siden hun hadde bestemt seg for å feire nasjonaldagen i Sollia, for etter hennes erfaring er det ingen steder man opplever 17. mai så ekte og nært som i hennes fødebygd. 

Gunvor var nummer fire i en søskenflokk på åtte som vokste opp på Slåbumoen som faren forpaktet mens han dyrket opp bureisingsbruket Tangen ved Vulua. Som vanen var på den tida, måtte barna tidlig prøve seg i arbeidslivet både hjemme og borte. Med fire småsøsken, den yngste åtte år yngre, hadde hun solid erfaring med å passe, stelle for og leke med barn. Gunvor mente at hun var heldig da hun som 16-åring kunne få tjeneste som innejente og barnepike på Uti og der få stelle med barn i alderen baby til fem- og seksåringer, noe som allerede da var hennes store ønske. Det var utrolig å høre hvordan det var å komme ut i arbeid og hvordan livet artet seg for en ung jente i disse åra, og om hennes møte med både unge og gamle der på gården. Det var et sentralt sted med bygdeveien gjennom tunet, turistvirksomhet, bensinstasjon, butikk og gamle ferdes-staller for butikkbesøkende. Men det var også en fortelling om nøysomme tider og hvordan gamlemor holdt stramme tøyler i det daglige arbeidet.

Gunvor begynte å praktisere som jordmor i Sollia 1. februar 1946 etter å være uteksaminert jordmor på en elevplass ved Kvinneklinikken som Sollia kommune reserverte i 1942. Bygda var da uten en framtidsrettet ordning med egen jordmor som kunne bistå ved de forventede ti årlige fødslene. Derfor lyste kommunen ut en elevplass med løfte om betalt utdanning mot at den som ble påkostet utdanningen måtte forplikte seg for jordmortjeneste etter endt utdanning. Senere i 1946 ble hun tilsatt av Hedmark fylkes ansettelsesråd med en årslønn på 900 kroner. Gunvor ble jordmor i både Stor-Elvdal og Sollia etter kommunesammenslåingen i 1964, og senere også i Rendalen i tillegg. Gunvor og ektemann Lars flyttet til Koppang da han ble ordfører i 1968, og har bodd der siden. Hun praktiserte som distriktsjordmor til hun nådde pensjonsalderen i 1988 – etter 42 års tjeneste hadde hun tatt imot over 250 sambygdinger! Senere var hun fortsatt med under mang en fødsel, og transport av fødende til sykehus helt fram til 1996. – Jeg tok imot 64 barn på Rikshospitalet før jeg begynte i Sollia, fortalte hun.
I hennes tid satte hun bl.a. vaksine mot den fryktede sykdommen kopper som nå er utryddet. Det blir også fortalt at Gunvor ofte var det nærmeste man kom en doktor i Sollia. Ikke få skogsarbeidere og andre i Sollia har fått sydd sine sår av jordmor Gunvor.

 

Gunvor har lagt ned et stort arbeid som frivillig i mange organisasjoner som Husmorlaget, Hagelaget, Historielaget, som informant til Digitalt museum, hun var breddeaktiv i Kvinners frivillige beredskap og ikke minst i Sanitetsforeningen. Felles for mange av disse organisasjonene er at Gunvor har frontet store og små helse-, kvinne- og barn-saker. Hun ble på sin 90-årsdag i 2010 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv. Sammen med mannen Lars Modahl fikk hun Fosseprisen i Sollia på Fossedagen i 2007.

 

Et langt og vakkert liv er over. Vi er mange som er takknemlige for det Gunvor stod for og levde for: omsorg og nestekjærlighet var hennes merke.

 

Bjørn Brænd

1-Fossepr07 0903 Fosseprisen 2007 Gunvor Modahl er

Gunvor Modahl mottok Fosseprisen i 2007, flankert av prisutdeler Anne Marit Jakobsen og leder av Atnbrufossen Vannbruksmuseum Terje Hoffstad.


H.S.