Ny bru over Atna

Publisert 25.02.2020 12:26
20 0225 bru over Atna AR Turid DNT Oslo vil bygge ny bru over Atna ved Straumbuplassen
Foto: Arbeidets Rett/Turid AlanderElva har blitt bredere og brua er for kort.  DNT Oslo søker Folldal kommune om å få skifte ut brua.


Ligger utsatt til
Det er ikke første gang denne brua er ute i hardt vær. Den ble skadet i 2012 og på nytt skadet i 2017. Den gang avslo Fylkesmannen i Hedmark søknaden fra DNT om å få bygge ny bru. Les mer her. 
Våren 2013 fikk brua store flomskader Den gang var skadene så omfattende og få trudde at denne brua skulle bli reparert. Men takket være en gigantisk redningsoperasjon med et diger kran fra Støholen på Tynset fikk de lirket brua på plass o\igjen.
Les mer om det her.

Bakgrunn
Brua ligger i et landskapsvernområde, og det skriver Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og omegn at de er klar over. De vil ta hensyn til dette både når de skal rive den eksisterende brua og sette opp den nye, skriver de i søknaden til kommunen.

Foreningen har vært på befaring og funnet ut at det er nødvendig å skifte brua for å sikre adkomsten til turistområdet inn i Rondane fra denne kanten av fjellområdet.

Brustedet ligger ved utløpet av Stormyldinge i Atna ved Strømbu i Folldal kommune.

– Grunnet erosjon så er elveløpet blitt en del bredere de senere årene. Nåværende gangbru er dermed for kort. Fundamentstolpene står nå ute i selve elveløpet og er dyttet helt ut av stilling, informerer DNT kommunen om i beskrivelsen av prosjektet.

Der skriver foreningen også at nåværende bru er vanskelig å forlenge, samtidig som en skal bevare styrken. Brua i aluminiumsstruktur ønsker DNT å erstatte med en lett trekonstruksjon, samtidig som de vil fjerne trestolpene fra elveløpet slik at det framstår mer urørt.

Tanken er å prefabrikkere deler av brua og bære elementene til brustedet, der de kan settes sammen. Også den eksisterende brua er det meningen å demontere på stedet og bære ut for hånd.

Den nye brua mener DNT å installere sommeren 2020.
H.S.