Nyter det gode livet

Publisert 15.07.2020 10:11

20 0710 kuer Ole HaraldBildet: Ole Johan Kulstad steller pent med dyra
Beitedyra til Wenche og Ole Harald Kulstad på Bakken nyter det gode livet i Stor-Grytdalen. 38 kjøttfe går nede i dalen mens bortmot 500 sauer tok vegen rett oppi Store Grønhøa litt østover der de har funnet sitt beite. Generelt kan en si at dette er godt for både landskap og dyr, sier Ole Harald.

Lite tap.
Vi har kjøttfeet ( iår 38 dyr) på utmarksbeite på fjerde året nr, sier Ole Harald. De to første årene var vi i Vesle-Grytdalen. Vi beiter i Stor-Grytdalen på andre året nå og taptallene har sunket ned til unde 10 % såvidt jeg husker. Vi tar innn storfeet midt i august da beitet begynner å tape seg, sier Ole Harald som kjører rundballer for fullt nå om dagen.