Oppveksten i Søre Finstad

Publisert 30.08.2016 07:00
Oppveksten i Finstadgrenda

Edvin Finstad har mye på hjerte når han skrur tidsbildet 70 år tilbake.Edvin Finstad vokste opp i Søre Finstad der foreldrene var forpaktere. Under vandringen i Finstadgrenda fredag 2. september tar han tar oss med til en levende grend, full av barn og unge og med et sydende fellesskap om stort og smått.

I sitt yrkesliv var Edvin journalist i Hamar Arbeiderblad med arbeidsområde Midt-Østerdalen. Han var fløter i Atna på lag med Embret Finstad, Karl Finstad og Oddvar Kjølhamar, i bakendbåten Olaf Mellemstuen med skøtua, Bjørgan Stenbakken ved årene og lunnekarene Embret Mohaugen og Bjarne Modahl.

Oppvekstvilkårene var så ganske annerledes den gang: i åra under krigen med små rasjoner av parafin, skoledebut som gutt på internatet ved Atnbrua skole, tjærebrenning hos onklene i Nordre, matauk med fiskestanga og bidrag til familieøkonomien med bærplukking, livet på setra og nærheten til barn som bodde i Finstad som flyktninger fra østsonen i Europa. Dette er noen stikkord av det som Edvin kommer til å fortelle mer om – og så seterlivet, naturligvis.

Søre Finstad
Søre Finstad
Søre Finstad er pietetsfullt vedlikeholdt og tatt vare på av familien Nielsen, og er fortsatt et praktfullt og intakt tun fra tidlig på 1900-tallet

BB