Slire- og pautekurspå Sør-Nesset

Publisert 20.08.2020 12:00

 20 0819slire og pautekursSlire- og pautekurs på Sør-Nesset

 

Mandag startet et ukeskurs med dekor på lær. Det er metoden pauting, det vil si en teknikk som skyver på våt lærmasse slik at en dekor framstår som varig opphøyde partier på læret. Teknikken er gammel, med den var nærmest glemt da knivmaker Knut Dahl tok teknikken i bruk i 1980-åra for å lage dekor på knivslirer.

 

 

Nå er Knut Dahl tilbake på Sør-Nesset med kurs i hvordan lage slire til tollekniv og hvordan vi med pauteteknikken kan skape de fineste lærerbeider.

 

 

 

 

 

Gjenoppdaget dekorteknikk for lær

 

 

I middelalderen ble det produsert knivslirer som ble eksportert fra England til bl.a. Bergen der slirer er funnet under utgravningene. Teknikken er eget for små flater, og de var så vellykket på knivslirer at Knut Dahl etter mange henvendelser skrev boka Pauting som nå er en del av kursmateriellet. Men en ting er teori, noe ganske annet er å utøve håndverket på ypperste måte. De mange utmerkelsene og førsteplassene i knivskarp konkurranse om vakreste kniv, forteller at Knut Dahl kan sitt knivmakeri.

 

 

 

 

 

Impulser, erfaringsdeling og perfeksjonering

 

 

Knivskaperne skal forene god design og utfordrende håndverk i å forene ulike materialer til en helhet av blad, skaft og slire. For mange er slira den største utfordringen. Den skal ha funksjon og holde kniven trygt for eieren, kniven skal sitte fast, men ikke for fast – det løses med nøyaktig tilpassing av slire til skaft slik at det kommer et lite knepp når kniven settes in slira – smekk heter det.

 

 

 

 

 

Pauting – teknikk, design, form og linjer er en solid fagbok om alle sider av det å formgi og lage en kniv. Arbeidet krever nøyaktighet og håndlag for å utføre detaljer i mikroskala på en perfekt måte. I fjor var det kurs med hele kniven som arbeidsoppgave, og da ble uka for kor til at det ble ro og grundighet for å utføre alle detaljer på en tilfredsstillende måte. I år skulle kurset være todelt, et første kurs i mai måtte avlyses på grunn av covid-19-viruset, nå gjennomføres kurset med redusert antall for å ivareta smittevernreglene. Kursdeltakerne kommer fra Farsund, Bergen og Trondheim samt fra det sentrale østlandsområdet.

 

 

HS