Sommeren kom, itte vatnet

Publisert 03.06.2020 08:07

 20 0531 løvsprett 1
I pinsen var det sommeren som kom slik alle bare kunne ønske seg og itte vatnet som alle fryktet. Fra fredag før til 2.pinsedag spratt løvet så en nesten kunne høre det. Først i løypa var faktisk nordi'  "Kjøllen" - dvs like nord for Gravskarbekken slik det alltid er. Her kan det hende at området i Ytterdalen rundt kirka (bildet) er like tidlige ute. Trivelig var det i alle fall å sjå at løvet og få att varmen i skrotten og sol på vinterblek hud.
20 0531 lævsprett 2
Derimot vart elver og bekker heller tamme - heldigvis og takk for det. Gravskarbekken og for ikke å snakke om Kvernbekken like nordafor er to skikkelige "hissipropper" som hver vår kan bli heller tøffe å holde kontroll på. Men i år da hydrologene spådde både det ene og det andre, holdt de seg i skinnet. Snøen smeltet i fhjellet og vatnet forsvant i bakken og takk for det!
Enn så lenge går snøsmeltinga sin gang under kontrollerte former. Bare vedvarende regnvære kan endre dette. Det er her nok å minne om denne tida på året i 1995 da det var den siste storflommen. men også 2011 0g 2013 huskes med gru. 
Redaksjonen tar mer enn gjerne imot bilder fra disse solrike dagene. hans.sollid@fjellnett.no

H.S.