Søppelplukking som "miljøtrim"

Publisert 05.06.2018 14:49

18 0613 miljøtrimmernePå to dager har "miljøtrimmerne" Finn Urdahl og Per Ole Næsset plukket fem store søppelsekker fulle av plastflasker, bokser, 13 hjulkapsler, kaffekrus + diverse unevnelige ting fra Slåbumoen til Wollum og fra Enden og opp til ferista oppe i Endlia.
- Vi håper at dette kan være et eksempel til etterfølgelse, sier Gro Marum og Ann-Kristin Næsset som legger til at de håper at folk generelt tar til vettet og tar med seg søppelet hjem.
Det er det ikke vanskelig å si seg enig i.
Avd.leder Morten Amundsen hos Nortransport på Tynset kan opplyse at den gamle ordningen der de kunne engasjere lag og foreninger til å plukke søppel langs vegkantene mot betaling ikke er lov lenger. Nå må alle ha kurs og dermed må vi engasjere egne mannskaper.
Men det er lys i tunellen fordi vår samferdselsstatsråd ønsker seg tilbake til den gamle ordningen, men enn så lenge må vi overlate dette arbeidet til våre vegmestre. Og de utfører bare visuell inspeksjon og pluker dertetter fra det de ser fra bilvinduet. De konsentrerer seg hovedsaklig om rasteplassene. - men vi ønsker den galme ordningen velkommen tilbake, sier Morten Amundsen som på den måten gjerne vil gi penger til lokale aktører for denne meget viktige jobben.

Ønkses velkommen tilbake
Når en så ser hva "våre" to miljøtrimmere fant på denne rel. korte vegstrekningen rundt Enden og sammenholder med hva en vegmester ville ha oppdaget fra sitt bilvindu, er det all grunn til å ønske den gamle ordningen velkommen. Vi får bare håpe at det ikke blir for komplisert å få tilbake disse "bakkemannskapene", ref. de som skal være vakter på et sykkelløp. der ble det forlangt kurs på flere timer og da sier det seg sjøl.

H.S.