Tangbrua

Publisert 29.07.2016 07:05

Tangbrua. Foto BB

Tangbrua

Halvor Pedersen Tangen (1815-93) ble for det meste kalt Tangguten, eller lokalt i grenda omkring Tangen bare Guten. Han likte ikke selv å bli kalt ved disse oppnavnene, og korrigerte til sitt døpenavn om han hørte seg omtalt som Guten eller Tangguten.

Han var en spesiell person som levde i stor armod, men som satte personlig frihet over underkastelse til å arbeide for andre eller å bli knyttet til å ha økonomiske forpliktelser som låste hans frihet til å gjøre og si det han ville.

Halvor var født på Tangen som da var eneste boplassen på østsida av Atna rett over for Mogrenda. I barneåra og oppveksten var barkebrød et vanlig fødemiddel her i fjellbygda. Husene var små, jordveien liten og besetningen knapp for å fø en etter hvert barnerik familie.

Halvor var forbannet på at storelvdølene som eide skogen på østsida ikke ville bygge bru over elva. Han bannet på at bru måtte bli slik at det gikk an å krysse elva vår og høst, men til stor latter og spott av naboene som mente at det aldri ville komme bru her. "Jomenn blir det så" svarte han, "neste år ved dette lete skal det være bru, det skal jeg være mann for". Åra gikk og folk moret seg, og det ble et munnhell der de sa"det blir fill samme tida som Tangguten får bru over elva", når noe kom på tale som ingen trodde det kunne bli noe av. Men så en sommer i vinna spurtes det at Tangguten brøt og flyttet store steiner til brubygging over elva nord for Setninga. Det gikk år før brua stod ferdig, men bru kom bygd av Tangguten selv. Den ble tatt av isgang før veien til Tangen ble flyttet dit. Men for fløterne var brua et gode så lenge det varte. Rester av brukar lå der så lenge det var fløting i Atna.

(Kilde: Lars Modahl)

Langt senere kom så den brua som krysser elva nå. Men her på Tangbrua var det fantastisk å være tilskuer mens tømmeret føk forbi og til sist når bakenden passerte. Da møttes naboene og kunne glede seg sammen over at det var skifte av årstid og at sommergledene stod foran, blant annet med forberedelsene til seterflytting og lange lyse dager.

 

BB