Tilbakeblikk på årets Fossedager: Fossegrimprisen

Publisert 09.09.2016 07:00

Sven Nyhus får årets Fossegrimpris

Fossegrimprisen 2016 ble i år tildelt en fremragende musiker, komponist, formidler og forsker og musiker: Sven Nyhus

Bakgrunn:
Fossedagene er skapt rundt Atnbrufossen eller ”Storfossen i Atna” som det står i gamle dokumenter. Skapt på tradisjonene av Fosseliv – i fortid og nåtid.

 Etterhvert har Fossedagene blitt en kulturhending med stor dugnad av lokalsamfunnet for fellesskapet – vi håper til glede for dere som er her i dag.

 Vi bestemte oss for seks år siden å innstifte en ny hederspris – nemlig Fossegrimprisen. Tankene omkring hva en slik pris kan være, har gjennom årlige bilturer vært delt med en seniormusiker som vi har gleden av å ha med oss i dag – Sven Nyhus.

 Fossegrimen hører til mytene og er etter folketroen en mesterspiller som holder til i elver ved fosser og kverner.

Atnbrufossen er opplagt et slik sted!

 Fossegrimprisen

er innstiftet for å hedre musikere som på en inspirerende og fortjenestefull måte har gledet oss med sin utøvende gjerning. Enten det gjelder tradisjonsmusikk eller nyskapende musikk. Ingen sjanger utelatt. Lokalt som nasjonalt.

 Prisen er et nummerert bilde av kunstneren Ståle Blæsterdalen og publikums applaus her ved Atnbrufossen.

Den deles ut for 6. gang i år til

 Sven Nyhus spiller FanitullenSven Nyhus

 - Det er med stor glede vi i år deler ut denne prisen til en fremragende musiker, komponist, formidler og forsker, sa programlederen Beate Eriksen på vegne av juryen.

Sven Nyhus trenger knapt noen presentasjon i denne forsamling. Sitt register som gledesspreder har han vist mange ganger på Fossedagene her i Sollia. Sven har vært aktiv på så mange arenaer:

Han startet blant annet Glåmos Spellemannslag og transkriberte noter for lokal folkemusikk. Deretter flyttet han til Oslo og tok i 1956 eksamen som orkestermusiker ved musikkkonservatoriet. Han har en lang karriere som orkestermusiker, blant annet som alternerende solobratsjist i sine 10 år i Oslo-Filharmonien.

Hyppig gjest i Sollia

Sammen med sitt orkester Sven Nyhus kvartett, stiftet i 1969, har han i flere år vært spillemann på Fossedagene i Sollia. Opptak fra midtsommerfesten på Jomsborg er med på videoen som ble laget til 40-års-jubileet for kvartetten. To spelemannspriser er kvartetten belønnet med, fra 12 utgitte album. Han var instruktør og inspirerende læremester ved starten av Østerdølenes spelemannslag i Oslo i 1976.

 Fra 1971 var han medredaktør av sjubindsverket Norsk folkemusikk og skrev ned noter for norske slåtter og folkemusikk.

 Fra 1978 og ti år framover var han sjef for Folkemusikkavdelinga i NRK, og fra 1990 til  2002 var han professor i folkemusikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

 Han har komponert rundt 75 slåtter. Han har gledet så uendelig mange.

 Sven er Kommandør av St. Olavs Orden fra 2002. Han ble Statsstipendiat i 1989, fikk Rff-prisen i 1996 og Hilmar Alexandersens musikkpris 1999.

Han harmed orkesteret vunnet Spellemannprisen 1974 og 78, og selv blitt tildelt Juryens hederspris under Spellemannprisen i 1999.

Som om dette ikke dette er et livsverk?spurte programlederen Beate Eriksen.

 Det siste året eller så har han sammen med trekkspiller og kollega Jon Faukstad holdt omkring 180 konserter rundt om i landet!


- La oss takke Sven med dette bildet av Ståle Blæsterdaslen og en dundrende applaus, sa programlederen Beate Eriksen før fylkesordfører Dag Rønning delte ut prisen.

Tidligere vinnere:

2011 – Øystein Sunde og Bent Jacobsen

2012 – Torgrim Sollid

2013 – Laila Yrvum og Åge Aleksandersen

2014 – Mary Barthelemy

2015 – Cecilie Ore

2016 – Sven Nyhus

 H.S.