Tilbakeblikkpå Fossedagene: Årets minneplate

Publisert 08.09.2016 07:00
Minneplate for 2016
Årets minneplate var viet industrigrunderen Arthur Mathiesen og Mathiesenselskapet, i dag Mathiesen Atna.
Avdukingen ble foretatt av ordføreren i Stor-Elvdal Terje Hofstad.

Arthur Mathiesen (1868-1950)

Omkring år 1500 kom den vasskraftdrevne saga i bruk ved kysten. Før ble trematerialer øksetelgjet eller håndsaget. Tømmer ble en viktig salgsvare og måtte fraktes til sagbruk eller utskiping. Fra 1660-åra var det fløting i Atna, fra 1860-åra oftest til Fredrikstad, som var den viktigste trelastbyen og utskipningshavna for tømmer fra Glomma.

 Industrigründer Arthur Mathiesen skjønte at sikre leveranser av tømmer var viktig for stabil drift i industrien. I 1890-åra kjøpte han derfor skogeiendommer i Glåmdalen og Hurum, og etter hvert store arealer i Sollia. Mathiesenskogene forvaltes med langsiktighet.  I 2016 er 15 % verne- eller hensynsområder.

 Arthur Mathiesen var primus motor i arbeidet med å bygge ny fløtingsdam i Atna i 1916. Han bidro økonomisk til telefonlinje allerede i 1898, ny bygdevei i 1908, bru over Glomma i 1923 og kraftledninger i 1950-åra.

 Mathiesenselskapet var Sollias største arbeidsgiver i flere tiår og ga tilskudd til bureisere, idrettsplasser, skytebaner og samfunnshus. Arbeid i skogen pågikk hele året for at arbeidsfolk kunne ha jevne inntekter.
Ordfører Terje Hofstad taler før avdukinga
H.S.