Ukas historiske bilde - uk 48/2017

Publisert 27.11.2017 12:50

Ukas historiske bilde et hentet fra hestetransport over Ringebufjellet. Redaksjonen er litt usikre på når dette bildet er tatt fordi dette kan være tatt før vegen over fjellet ble åpnet rundt 11. juli 1930. Men ser en på karene på bildet, kan det tyde på at bildet ikke er så gammelt.
Tema knyttet til trafikken over fjellet og forbindelsen til vår nabokommune i vest Ringebu vil bli nærmere berørt under Fossedagene 2018.

H.S.

H.S.

H.S.