Ukas historiske bilde - uke 1/2019

Publisert 05.05.2019 22:16
1-19 0505 fjellvegen ved veghytta
Bilder er fra 1960 som det framgpr av teksten på bildet. I dag går vegen litt lenger til venstre i forhold til på dette bildet. Hytta eller det som ble kalt veghytta ble i mange år eid av Statens vegvesen men er nå i privat eie.
Er det noen som kjenner historien bak denne hytta?

H.S.